Ruhsat İptalinde Gerekli Belgeler

Ruhsatnamenin eczacı/mesul müdürün talebine istinaden iptali
1- Dilekçe:Eczacının eczanesine ait ruhsatının iptal edilmesi talebine ilişkin dilekçe.
2-Ruhsatname aslıve varsamesul müdürlük belgesi aslı