TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


Tüm Duyurular
 

SSK BAŞKANLIĞI’NIN TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN ...
SSK BAŞKANLIĞI’NIN TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGESİ

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 14.09.2006 tarih 52637 sayılı Tedavi Yardımına İlişkin Genelge ektedir. Bu Genelge ile, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 12.09.2006 tarih 18105 sayılı Tedavi...


BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE DÜZENLEME
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE DÜZENLEME

BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAYIMLANAN 12.09.2006 TARİHLİ GENELGE VE EKİ LİSTELERİ EKTEDİR. GENELGE 14.09.2006 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAKTIR. ÜYELERİMİZE DUYURULUR. http://www.recete.org/haberler/13092006_GENELGE.doc


KASIM--ARALIK 2006 ISPARTA MERKEZ NÖBET LİSTESİ
KASIM--ARALIK 2006 ISPARTA MERKEZ NÖBET LİSTESİ

T.C. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ15. BÖLGE ECZACI ODASIKASIM-ARALIK 2006 MERKEZ İLÇE NÖBET ÇİZELGESİKASIM-2006ARALIK-200601 Kasım 2006 ÇarşambaALYAVAROL 01 Aralık 2006 CumaYEDİŞEHİTLERAYGÜN 02 Kasım 2006 PerşembeHIZIRMEVLANA 02 Aralık 2006 CumartesiBÜŞRAÖRMECİ 03 Kasım 2006 CumaEBRUBALOĞLU 03 Aralık 2006...


SSK’DAN İLAÇ KULLANIM VE MUAFİYET RAPORLARI ...
SSK’DAN İLAÇ KULLANIM VE MUAFİYET RAPORLARI HAKKINDA DUYURU

ÇOK ÖNEMLİ! İVEDİ!35.A.00. 04430Ankara, 24.08.2006BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINAT.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 23.08.2006 tarih 48797 sayılı XVII-15 EK Genelge ile kurum tarafından yapılmakta olan İlaç Muafiyet Rapor...


01.10.2006 TARİHİNDE BAŞLAYACAK “YEDİ GÜNLÜK...
01.10.2006 TARİHİNDE BAŞLAYACAK “YEDİ GÜNLÜK TEDAVİ DOZU UYGULAMASI” HAKKINDA DUYURU

Bilindiği gibi, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Sıra Nolu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin 12.1 Maddesinde “Ancak, aynı eşdeğer gruptaki ilaçların piyasadaki yedi günlük ambalaj formlarından bir tanesinin bir kutu olarak verilmesi uygulamasın...


RAPORLARDA İLAÇ KULLANİM DOZU AHKKINDA
RAPORLARDA İLAÇ KULLANİM DOZU AHKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 81 İl Valiliği’ne ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına göndermiş olduğu 26.06.2006 tarih 12289 sayılı genelge ile;29.04.2006 tarih 26153 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğ...


TEK HEKİM TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORLAR VE 01.08....
TEK HEKİM TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORLAR VE 01.08.2006 TARİHİNDEN İTİBAREN ÖDENMEYECEK İLAÇLAR HAKKI

1)13.07.2006 tarihinde odamız web sayfamızda, tek hekim tarafından çıkartılabilecek ilaç muafiyet raporları hakkında uyarı yayınlanmıştı. SSK yetkileliriyle yapılan sözlü görüşmeler sonucunda tüm ilaç muafiyet raporları tek hekimce çıkartılabilmektedir.(tüm kurumlarda geçerlidir) Daha önce yayınlamı...


01.10.2006’dan İtibaren Geçerli Olacak Uygul...
01.10.2006’dan İtibaren Geçerli Olacak Uygulama Hkk.

 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİMERKEZ HEYETİ35.A.00.03920Ankara, 20.07.2006BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Maliye Bakanlığı tarafından, 29.04.2006 tarih, 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin 12.1. Reçetelere Yazılabilecek İlaç Mikt...


!!!YENİ 6197 SAYILI KANUN TASARISI!!!
!!!YENİ 6197 SAYILI KANUN TASARISI!!!

Mesleğimizle ilgili olarak 6197 sayılı yasa taslağının son hali aşağıdaki linktedir. Taslakla ilgili önerilerinizi ve görüşlerinizi odamıza yazılı olarak bildirmeniz; bizim çalışmalarımıza ışık tutacaktır.                                                  15. Bölge Eczacı Odası                       ...


SSK'DA TEK HEKİM TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORLAR HA...
SSK'DA TEK HEKİM TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORLAR HAKKINDA

SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'nın 22.06.2006 tarihli 37078 sayılı ekteki genelge gereğince, SSK Sağlık İşleri Bölge Müdürlüğü Sorumlu Eczacısı Özel Önder ile yapılan görüşmeler sonucunda ; aşağıda belirtilen etken maddelerin "tek hekim tarafından çıkarılan...


TEB Genel Başkanı Ecz. Mehmet DOMAÇ Bedeli Ödenece...
TEB Genel Başkanı Ecz. Mehmet DOMAÇ Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden Çıkarılan İlaçlar ile ilgili

Türk Eczacılar Birliği Genel Başkanı Ecz. Mehmet DOMAÇ, T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 05.07.2006 tarih ve 12443 sayılı Genelgesi ile açıkladığı Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden Çıkarılan İlaçlar ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. T.C.Maliye Bakan...


2006 Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğ...
2006 Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 05.07.2006 tarih 12443 sayılı Genelgesi ile, ilaç geri ödemelerinde dinamik bir uygulama gerektiren pozitif listeye geçilmesi sebebiyle ilaç geri ödeme koşullarına ilişkin değişikliklerin yapılabilmesi amacıyla Geri Ödeme Komisyonu...


İlaç Kullanımı ve Katılım Payından Muaf İlaç Rapor...
İlaç Kullanımı ve Katılım Payından Muaf İlaç Raporları

35.A.00BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 81 İl Valiliği’ne ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına gönderdiği 26.06.2006 tarih 12289 sayılı Genelge ile;29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ola...


SSK BAŞKANLIĞINDAN, TEK UZMAN HEKİM TARAFINDAN DÜZ...
SSK BAŞKANLIĞINDAN, TEK UZMAN HEKİM TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORLAR HAKKINDA DUYURU

35.A.00.Ankara, 27.06.2006BÖLGE ECZACI ODASIYÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin 20.7.1 Maddesinde yer alan “İlaç kullanımı ve hasta katılım payı muafiyeti için düzenlenen raporlar, ilgili ...


SSK REÇETE ARKASINA BASILACAK KAŞE HK.
SSK REÇETE ARKASINA BASILACAK KAŞE HK.

SSK SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ İLE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ GÖRÜŞMELER NETİCESİNDE :SSK'DA REÇETE ARKASINA BASILACAK KAŞELER TEK TİP HALİNE GELDİĞİNDEN BUNDAN SONRAKİ REÇETELERİNİZDE TEK KAŞE KULLANINIZ.ESKİ REÇETELERİNİZ İÇİN  BU ZAMANA KADAR AYRI AYRI OLARAK  BASMIŞ OLDUĞUNUZ KAŞELER DE GEÇERL...


TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA N...
TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 7)

TEBLİĞ                 Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 7) Bilindiği üzere, (6) sıra nolu 2006 Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra “Tebliğ” olarak ifade edilecektir) 29/4/2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi Gazetede yayıml...


UCUZ EŞDEĞER UYGULAMASI
UCUZ EŞDEĞER UYGULAMASI

ÇOK ÖNEMLİ! İVEDİ!BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINAİlgi: 07.04.2006 tarih 35.A.00.001986 sayılı yazımızİlgi yazımız ile, 09 Şubat 2005 tarih 25722 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatının 14.2 Maddesi gereğince, Talimat...


2011 ŞUBAT AYI SGK İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMES...
2011 ŞUBAT AYI SGK İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2011 ŞUBAT AYI SGK İLAÇ FATURA BEDELLERİNİN ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda alınan bilgi; 2011 Şubat ayı ilaç fatura bedelleri ödemesinin, 18 Mayıs 2011 Çarşamba günü eczacılarımızın hesabınd...


SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAS...
SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 24.04.2011 tarih ve 27914 sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğyayınlanmıştır.