TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARI İÇİN ŞAHIS ÖDEMELERİ TIBBİ MALZEME PROVİZYONU EKRANINDA ECZANE FATURA SEÇENEĞİ

ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARI İÇİN ŞAHIS ÖDEMELERİ TIBBİ MALZEME PROVİZYONU EKRANINDA ECZANE FATURA SEÇENEĞİ AÇILMASI HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 2011/5 sayılı Genelgesi gereğince, şeker ölçüm çubuklarının temini ile ilgili uygulanacak işlem adımları 13.01.2011 tarih 37.A.00.004562 sayılı yazımız ile duyurulmuştur.

Bazı il ödeme birimlerinin, şahıs adına faturanın düzenlendiği eczanenin UBB kaydı olmadığı gerekçesiyle, fatura kabul etmediği ve geri ödeme yapmadığı konusunda meslektaşlarımız ve Bölge Eczacı Odaları tarafından yapılan bildirimler Birliğimizce Kurum yetkililerine aktarılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, bugün Kurum internet sayfasında “Şeker Ölçüm Çubukları Eczane Faturalarının Değerlendirilmesi Hakkında Duyuru yayınlamıştır.

- Eczane faturalarının ilgili Müdürlüklerce kabul edilmesi, sisteme kaydının şeker ölçüm çubuğu (eczane fatura) seçeneğinin seçilerek yapılması hususunun uygun görüldüğü,

bildirilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


Şeker Ölçüm Çubukları Eczane Faturalarının Değerlendirilmesi Hakkında Duyuru metni için tıklayınız

ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARININ TEMİNİ VE SİGORTALI/HAK SAHİBİ ADINA FATURA DÜZENLENMESİ İŞLEMLERİ'NE ULAŞMAK İÇİN http://www.recete.org/?modul=haberdetay&id=1176556 tıklayınız.


 

Duyuruda, 

- 2011/5 sayılı Genelgenin uygulanmasında, hak sahiplerinin mağdur olmaması amacıyla, yapılacak yeni bir düzenlemeye kadar şeker ölçüm çubuklarına ait eczane faturalarının karşılanmasını teminen Şahıs Ödemeleri Tıbbi Malzeme Provizyonu ekranında şeker ölçüm çubuğu (eczane fatura) seçeneği açıldığı,


Ek-1