TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


YENİ NESİL ECZANE SICAKLIK VE NEM ÖLÇER CİHAZLARI HK

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ

YENİ NESİL ECZANE SICAKLIK VE NEM ÖLÇER CİHAZLARININ TEMİNİ İLE İLGİLİ ODAMIZ TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜŞMELER YAPILMIŞ

OLUP NEON MÜHENDİSLİK İLE ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR.

CİHAZ ALIMI YAPMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZİN 29/06/2018 CUMA GÜNÜNE KADAR ODAMIZA İSİM YAZDIRMALARI GEREKMEKTEDİR.

http://www.neonmuhendislik.com/

İLGİLİ YÖNETMELİK :

11 Mart 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30004

YÖNETMELİK

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –12/4/2014tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 20ncimaddenin yedinci fıkrasında yer alan,“kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması” yükümlülüğü bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılan ve nakil olan eczaneler tarafından en geç31/12/2017tarihine kadar, diğer eczaneler tarafından en geç 31/12/2018 tarihine kadar yerine getirilir.

(2) 25 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan“özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur” yükümlülüğü bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılan ve nakil olan eczaneler tarafından en geç31/12/2017tarihine kadar, diğer eczaneler tarafından en geç 31/12/2018 tarihine kadar yerine getirilir.”

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/4/2014

28970

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/8/2014

29097

2-

7/2/2015

29260

3-

28/3/2016

29667