TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA!ÖNEMLİ!

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA!ÖNEMLİ!
 

36.A.00.004383
28.01.2009, Ankara

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak 27.01.2009 tarihinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda, Birliğimiz Merkez Heyeti üyeleri, Sağlık Bakanlığı ve SGK yetkilileri ile İlaç Firmalarının temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Ancak, İlaç takip Sisteminin uygulanışı, ilaç piyasasındaki mevcut ambalaj tiplerinin (barkod, karekod, fiyat kupürü ve sürsarj etiketi bulundurma durumlarına göre) geri ödeme sisteminde nasıl değerlendirilecekleri, SUT ve Protokol üzerinde yapılacak değişiklikler konusunda bir görüş birliği sağlanamamıştır.

Bu nedenle, meslektaşlarımızın geri ödeme sistemiyle ilgili mağduriyet yaşamamaları için, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu 12. maddesi ile kanun hükmüne bağlanmış ve yine 2009 Protokolü 6.3.4 ve 6.3.17 madde hükümleri ile fesih gerekçesi olarak bildirilmiş:

“Fiyat Kupürü olmayan ilaçlar”ın karşılanması konusunda çok dikkatli ve titiz olmaları ve bağlı bulundukları Bölge Eczacı Odaları ile ortak hareket ederek gerekli tedbirleri almaları büyük önem taşımaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter