TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


OCAK 2009 İTİBAREN, SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞE GÖRE DİKKAT EDİL

ÖNEMLİ HATIRLATMA !

 

1 OCAK 2009 İTİBAREN, SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞE GÖRE

   DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 

1-    18 YAŞ ALTI SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN HASTALARIN REÇETELERİNE KİMLİK FOTOKOPİSİ EKLENECEKTİR.

 

     2 – OSTEOPOROZ İLAÇLARI RAPORA RAĞMEN UZMAN HEKİMLERCE REÇETE EDİLECEKTİR

 

3-     YEŞİL KARTLI HASTALARDAN 1. BASAMAK VE ACİL SERVİS DIŞINDA MUAYENE ÜCRETİ SİSTEMDE GÖZÜKMEMESİNE RAĞMEN  ALINMALIDIR

 

4-     RADYOLOJİK TETKİKTE KULLANILAN İLAÇLARDA KATILIM PAYI ALINMAYACAKTIR.

 

31.12.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 1.1.2009 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğin Madde 3. e fıkrası gereğince tanı yöntemlerinde kullanılan ilaçlardan katılım payı alınmamaktadır.

"e)       (6.5.6) numaralı madde “Tetkik ve tahliller ile diğer tanı yöntemlerinde kullanılan ilaçlardan, yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlardan, sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde (EK-2) yer alan ilaçlardan katılım payları alınmaz.” şeklinde değiştirilmiştir. " 

 

 

     5- Reçetede yazılı ilacın/ilaçların yan etkilerini önlemek ve/veya tedaviyi desteklemek amacıyla yazılan ilaçlar için ayrıca teşhis aranmayacaktır   HÜKMÜNE ÇOK DİKKAT EDİLMELİDİR…..ÖRNEĞİN, TONSİLLİT TEŞHİSİ İLE GELEN BİR REÇETEYE YAZILMIŞ OLAN BİR MERHEM İÇİN VEYA ÜLSER İLACI İÇİN ONA UYGUN TEŞHİS DE REÇETEYE MUTLAKA EKLENMELİDİR.

 

6-     LAVMANLAR ANCAK BİR KUTU VERİLEBİLECEKTİR.

 

7-    12.2. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı

 

   

12.2.(3) Antiinflamatuar ve antiromatizmal grubu ilaçların solid-oral formlarında büyük ambalaj kapsamına giren ilaçlar, ayaktan tedavide tek uzman hekim tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak reçete edildiklerinde, en küçük ambalajlı formları ise rapor aranmaksızın reçete edildiklerinde bedelleri ödenir. Bunların dışında kalan ilaçlarda, aynı dozda bir veya birden fazla formu olan ilaçların/ eşdeğer ilaçların 30 günlük tedavi dozunu geçen ambalaj formları için sağlık raporu düzenlenmesi zorunludur.”

        BUNA GÖRE  YORUMA AÇIK OLMAKLA BERABER 30 GÜNLÜK TEDAVİYİ GEÇEN BÜYÜK KUTULU  İLAÇLAR İÇİN RAPOR ŞARTI GEREKMEKTEDİR.

 

   8- LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR İÇİN, DM, KORONER ARTER HASTALIĞI GİBİ TEŞHİSLERLE DÜŞÜK LİPİD DÜZEYİ İLE İLAÇ VERİLEBİLMESİ İÇİN BU TEŞHİSLERİN RAPORDA MUTLAKA YER ALMASI VEYA BU TEŞHİSLERE AİT RAPORLARIN EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.REÇETEYE YAZILMASI YETERLİ DEĞİLDİR.

 

TEİS