TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


ECZANELER TARAFINDAN, YEŞİL KARTLI HASTALARIN MUAYENE ÜCRETLERİ İÇİN DOLDURULACAK FORM HAKKINDA

Bilindiği gibi, 31.12.2008 tarihinde yayımlanan “Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ”(Sıra No:7) gereğince, 01.01.2009 tarihinden itibaren Yeşil Kart sahiplerinden de Muayene katılım payı tahsil edilmeye başlanacak olup, muayene ücretleri reçeteyi karşılayan eczaneler tarafından tahsil edilecektir.  Eczaneler tarafından tahsil edilen bu tutarlar, daha sonra kurum tarafından eczane alacaklarından mahsup edilecektir.

 Söz konusu Tebliğ’de, katılım payının, eczane tarafından Tebliğin ekindeki Form (EK–3) doldurulmak suretiyle kuruma bildirileceği belirtilmişse de üyelerimiz tarafından, söz konusu forma ulaşılamadığı yönünde çok sayıda bildirim yapılmıştır.

Eczanelerin, Yeşil Kartlılara ait Muayene katkı paylarını dolduracakları form örneği ekte yer almakta olup, üyelerimiz, bu formata uygun hazırladıkları formu doldurarak her fatura ekinde Kuruma ibraz edeceklerdir.

FORM ÖRNEĞİ İÇİN
http://www.teb.org.tr/images/upld2/haberler/u5e20090112144535yesilkart.xls