TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


Hastanelerdeki ilaçlar da ITS’ne bildirilecek

İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HASTANELERİN İLAÇ TAKİP SİSTEMİ İŞLEMLERİ” KONULU GENELGESİ HAKKINDA

37.A.00. 005191
25.03.2011, Ankara

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 24 Mart 2011 tarih, 023351 sayılı ve “Hastanelerin İlaç Takip Sistemi İşlemleri” konulu Genelge ile İlaç Takip Sistemi’ne yazılım üzerinden erişimini sağlamak üzere her hastane eczanesine (diyaliz merkezleri, özel hastaneler, tüp bebek merkezleri dahil) bir GLN numarasının tahsis edildiği,

31.12.2009 tarih, 2009/84 sayılı Genelge’de bütün hastane ve tedavi birimlerine ihale ile alınan ilaçların kabul şartları arasında “karekodlu ilaçların İlaç Takip Sistemi’ne bildirilmiş olması” şartı aranması gerektiğinin belirtildiği, bununla birlikte, hastanelerin ilaç ihale şartnamelerinde “firmaların ihale konusu ilaçlara ait karekod bilgisini elektronik ortamda hastaneye akataracakları”nın belirtileceği, ilaçların izelenebilirliğinin sağlanması ve mükerrer satış ve usulsüzlüğün engellenmesi için ilgili sağlık kuruluşlarının ihale ile aldıkları ilaçların “mal satış ve sarf bildirimi”ni İlaç Takip Sistemi’ne yapmasının zorunlu olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Ek-1